Home Blog

Izdavanje duplikata Uverenja i Potvrda

0

Izdavanje duplikata Uverenja

Za izdavanje duplikata Uverenja su neophodni sledeći dokumenti:

1. Potvrda o oglašavanju navedenog Uverenja nevažećom u Službenom glasniku RS ili Službenim listovima pokrajinskih ili gradskih organa;

  • tom prilikom je potrebno oglasiti nevažećem Uverenje o ispitivanju vozila broj ˽˽˽˽˽˽-˽˽ odštampano na serijskom broju obrasca ˽˽˽˽˽˽˽  izdatom od Agencije za bezbednost saobraćaja. Za te podatke se obratite ovlašćenoj organizaciji, na pr. AMSS-CMV.

2. Zahtev vlasnika vozila ili ovlašćenog lica za izdavanje duplikata (u tekstu zahteva mora biti naveden razlog izdavanja duplikata).

3. Dokaz o uplati Republičke administrativne takse u iznosu od 720,00 dinara. (od 03.07.2017 taksa je 720,00 din umesto 690,00 din)

Taksa se plaća na račun primaoca: 840-29779845-18
model: 97
poziv na broj: 59-013
svrha uplate: Republička administrativna taksa
primalac (korisnik): Republika Srbija

Izdavanje duplikata Uverenja

Nakon prilaganja gore navedenih dokumenata i uplate, Agencija će izvršiti izdavanje duplikata Uverenja koje će Vam stići narednih dana.

Izdavanje duplikata Potvrda

Za izdavanje duplikata Potvrda su neophodni sledeći dokumenti:

1. Potvrda o oglašavanju navedene Potvrde nevažećom u Službenom glasniku RS ili Službenim listovima pokrajinskih ili gradskih organa;

  •  tom prilikom je potrebno oglasiti nevažećem Potvrdu o ispitivanju vozila broj ˽˽˽˽˽˽-˽˽ odštampanu na serijskom broju obrasca ˽˽˽˽˽˽˽  izdatom od Agencije za bezbednost saobraćaja. Za te podatke se obratite ovlašćenoj organizaciji, na pr. AMSS-CMV.

2. Zahtev vlasnika vozila ili ovlašćenog lica za izdavanje duplikata (u tekstu zahteva mora biti naveden razlog izdavanja duplikata).

3. Dokaz o uplati prema AMSS-CMV u iznosu od 360,00 dinara (ukoliko se zahteva izdavanje duplikata Potvrde na ispitnom mestu, trošak se može platiti na licu mesta za koju se izdaje fiskalni račun na pomenuti iznos).

Uplata: 360,00 din
Taksa se plaća na račun primaoca: 160-202479-53
poziv na broj: upisati broj Potvrde
svrha uplate: Izdavanje duplikata Potvrde
primalac (korisnik): AMSS-CMV DOO

Izdavanje duplikata Potvrde

Nakon prilaganja gore navedenih dokumenata i uplate, ovlašćena organizacija (na pr. AMSS-CMV će izvršiti izdavanje duplikata Potvrde na licu mesta.

Zahtev i odgovarajuće uplate za izdavanje duplikata Uverenja o ispitivanju vozila (kontrolisanju vozila) koje se uvozi kao upotrebljavano se podnose posredno preko ovlašćenih pravnih lica kod kojih je vršeno ispitivanje/kontrolisanje vozila.

Za ostala dokumenta zahtev i uplatnice podnose preko pisarnice Agencije za bezbednost saobraćaja (Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd) uvoznici, odnosno carinski obveznici na čije ime je Potvrda/Uverenje izdato.

Dokumenti za preuzimanje:

Zahtev za izdavanje duplikata Uverenja-Potvrde.docx 12 KB
oglasavanje sl.glasnik RS.doc 27 KB

Homologacija – postupak kontrolisanja polovnog vozila iz uvoza

0

Šta predstavlja homologacija?

Za sva polovna vozila koje se uvoze u Republiku Srbiju, počevši od 19.aprila 2014. godine, pored carinjenja potrebno je izvršiti i postupak kontrolisanja polovnog vozila iz uvoza, tzv. homologacija. Homologacija predstavlja postupak ocenjivanja i utvrđivanja da li određeno vozilo u celini, ili neki njegov deo ili oprema, odgovara zahtevima ECE pravilnika, odnosno EEC direktiva.

Pri homologaciji vozila, odnosno delova i opreme vozila, ispituju se i potvrđuju se uređaji bitni za bezbednost vozila, kao i uređaji od kojih zavisi ekološki kvalitet vozila. Navodimo neke od bitnih uređaja za:

  • aktivnu bezbednost vozila (upravljački mehanizam, kočnice,  svetlosni uređaji, signalni uređaju, pneumatici i sl),
  • pasivnu bezbednost vozila (sigurnosni pojasevi, sedišta za decu, protivpožarna zaštita, unutrašnja oprema, i sl.),
  • opštu bezbednost vozila (zaštita od neovlašćene upotrebe i sl.),
  • ekološki kvalitet vozila (toksična izduvna emisija, buka, radiofrekvencijske smetnje i sl.) i drugo

Imamo li sve potrebno od dokumentacije?

Za potrebe uvoza upotrebljavanog vozila u Republiku Srbiju, podnosilac zahteva (fizičko ili pravno lice), predaje na ispitnom mestu odobrenom od strane Agencije za bezbednost saobraćaja (skraćeno Agencija) vozilo i odgovarajuću dokumentaciju i to najmanje:

  1. Popunjen Zahtev za kontrolisanje polovno uveženog vozila (podaci o vozilu, podaci o podnosiocu zahteva, potpis i datum podnošenja zahteva) [za pravno lice potrebno je overiti Zahtev pečatom]
  2. Uplate prema Agenciji – Republička administrativna taksa + usluga izdavanja uverenja o ispitivanju upotrebljavanog vozila koje se uvozi (310,00 + 3000,00) – obratiti pažnju u polja gde se unose zadnji brojevi šasije! [dostaviti izvod iz banke kao dokaz o realizaciji uplate overen pečatom banke – samo ako je podnosioc pravno lice]
  3. Inostrana saobraćajna dozvola, odnosno drugi dokument izdat od strane nadležnog državnog organa zemlje u kojoj je vozilo kupljeno (u slučaju da vozilo nije bilo registrovano u inostranstvu – dokaz da nije bilo registrovano) [originali na uvid]

** U slučaju nemogućnosti utvrđivanja podataka iz navedenih dokumenata može se zahtevati prevod overen od strane sudskog tumača.

  1. Dostaviti Potvrdu o saobraznosti – Certificate of conformity („COC”) ili duplikat Potvrde o saobraznosti ili potvrdu izdatu od proizvođača/ovlašćenog predstavnika proizvođača vozila u Republici Srbiji – [u slučaju da ovlašćeno pravno lice ne poseduje izvod sa tehničkim podacima za predmetno vozilo]

Ukoliko je ovlašćeno pravno lice (AMSS-CMV, CIAH, FTN Novi Sad, …) za ispitivanje upotrebljavanog vozila koje se uvozi izdalo Pozitivan izveštaj o ispitivanju, Agencija će podnosiocu zahteva izdati dva primerka Uverenja o ispitivanju. Jedan primerak ostaje u MUP-u prilikom prve registracije dok drugi primerak ostaje kod stranke.

Na osnovu negativnog izveštaja o ispitivanju upotrebljavanog vozila koje se uvozi Agencija će doneti rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje uverenja o ispitivanju vozila.

Uplate prema Agenciji za bezbednost saobraćaja

Dokaz o uplati Republičke administrativne takse prema tarifnom broju 1. u iznosu od 310,00 dinara.

Broj računa na koji se uplaćuje republička administrativna taksa za zahtev za ispitivanje upotrebljavanog vozila koje se uvozi u iznosu od 310,00  dinara je: 840-29779845-18

model: ……………………. 97
poziv na broj: ………….. 59-013
svrha uplate: …………… Republička administrativna taksa – (upisati poslednjih 6 cifara VIN oznake – broja šasije)
primalac: ………………. Republika Srbija

Dokaz o plaćenoj usluzi izdavanja uverenja o ispitivanju upotrebljavanog vozila koje se uvozi u iznosu od 3.000,00 dinara.

Broj računa na koji se uplaćuje cena usluge izdavanja uverenja o ispitivanju vozila u iznosu od 3.000,00 dinara  je: 840840-1068668-71

poziv na broj: ………….. 195– (upisati poslednje 4 cifre iz VIN oznake – broja šasije)
svrha uplate: …………… cena usluge izdavanje uverenja o ispitivanju vozila
primalac uplate: ……… Agencija za bezbednost saobraćaja

Uplata 3000 - homologacija

U TABELI 1 nalazi se spisak adresa i kontakti telefona ispitnih mesta koja imaju odobrenje da vrše ispitivanje upotrebljavanih vozila koja se uvoze u R. Srbiju.

Spisak ovlašćenih predstavnika proizvođača vozila za R. Srbiju za izdavanje Potvrda dat je u TABELI 2.

Willem EPROM programator PCB5.0E SMD

0

Univerzalni Willem EPROM programator PCB 5.0E SMD verzija

 

Najnoviji Univerzalni Willem EPROM programator PCB5.0E SMD verzija ! To je potpuno novi i potpuno testiran pojačani Dual Power ( USB / AC ) Willem Universal EPROM EEPROM programator , PCB verzija PCB5.0 SMD .Dodata je podrška za neke nove serije 25 SPI Flash BIOS- čipova ! Ova ploča ima mnoge poboljšane osobine kao što je ugrađeno PLCC32 , FWH / LPC podnožje, tako nema potrebe za dodatnom kupovinom tih adaptera . Raspored PCB-a je u potpunosti optimiziran i digitalno kolo je odvojeno od sklopa kola napajanja, čime se smanjuju smetnje . Visoka preciznost digitalnih prekidača ICS se koriste za kontrolu VPP kola ( naspram jeftinih tranzistora) , čime se dramatično poboljšava tačnost programiranja i pouzdanost u svemu. U izradi su korišćene kvalitetne komponente. Opcionalni visoki VCC naponi ( 5.6v 6.2v ) su dostupni kad se koristi spoljno AC napajanje . To je vrlo važno kada želite glatko i pouzdano programiranje starih CMOS pa i starijih NMOS EPROM čipova . Ovaj programer može pročitati i upisivati EEPROM , FLASH , a Mikrocontroller ( MCS – 51 , ​​AVR i PIC familiju ) čipove. Takođe je dodata programska podrška za više Winbond čipova ! Može se reći da spada u grupi najpopularnijih programatora koji se mogu naći na tržištu kako u hoby tako i u profesionalnoj primeni. Radi pod Windows operativnim sistemom i softver se stalno nadograđuje čume pruža podršku za novije verzije čipova.

Paket uključuje sve što vam je potrebno da bi ste završili Vaš projekat:

1 . Willem Univerzalni Eprom Programator , PCB verzija 5.0E SMD
2 . Poslednja verzija softvera i uputstvo (u elektronskom obliku)
3 .  DB25 za povezivanje sa računaromi USB kabel koji se koristi za napajanje

Dostava se vrši BESPLATNO brzom poštom, od danas za sutra istog dana porudžbine, na teritoriji cele Srbije.

Cena: 55€ – trenutno nema na stanju

Programator možete kupiti pritiskom na dugme Dodaj u korpu.